Apteekkipalvelut

Reseptilääkkeiden toimitus

Reseptilääkkeet saat apteekistamme nopeasti ja vaivattomasti. Toimittamisen yhteydessä opastamme lääkkeiden oikeasta käytöstä ja huomioimme asiakkaan mahdollisen muun lääkityksen.  Apteekissa asioidessasi voit aina kysyä lääkkeiden yhteensopivuudesta keskenään.

Reseptilääkkeiden toimittamiseen kuuluu myös lääkkeisiin liittyvä hintaneuvonta. Kerromme asiakkaalle, jos reseptilääkkeestä on saatavilla edullisempi rinnakkaisvalmiste ja asiakas voi halutessaan vaihtaa lääkkeensä edullisempaan valmisteeseen.

Mikäli lääkkeesi ei kuulu apteekin peruslääkevalikoimaan, voimme tilata tuotteen yleensä jo seuraavaksi päiväksi.

Itsehoitolääkkeet ja neuvonta

Apteekkimme palveluvalinnassa henkilökuntamme auttaa valitsemaan sopivat tuotteet tilapäisiin itsehoidon vaivoihin. Apteekissamme saa henkilökohtaista neuvontaa itsehoitotuotteen valintaan ja turvalliseen käyttöön.

Reseptin uusinta

Uusimme sähköisiä reseptejä apteekkiasioinnin yhteydessä. Sähköisiä reseptejä on mahdollista uusia myös itse Kanta-palveluissa www.kanta.fi.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tämän lisäksi asiakas saa ajan tasalla olevan lääkityskortin.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääketurvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu sopii henkilöille, joilla on esim. runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Annosjakelu on maksullinen palvelu, johon kuuluu annospussien lisäksi, lääkityksen tarkistus, lääkelistojen päivittäminen ja reseptien uusimisesta huolehtiminen. Annosjakelupalvelun aloitusmaksu on 15 euroa, joka sisältää pussien säilytyslaatikon sekä Oma Annos- kansion. Annosjakelupalvelun viikkohinta on 10 euroa/viikko + lääkkeiden hinta pusseissa.  Yli 75-vuotiailla, joilla on käytössään yli kuusi annosjakeluun soveltuvaa lääkettä, on mahdollista saada Kela-korvaus annosjakelun viikkohinnasta. Kysy palvelusta lisää apteekistamme!

Lääkityksen arviointipalvelu

Oletko epävarma lääkkeiden ottoajoista tai yhteensopivuudesta? Epäiletkö lääkehaittoja? Oletko epävarma sopivatko lääkkeesi keskenään yhteen?

Apteekki tarjoaa kahdenlaista lääkityksen arviointipalvelua.

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys asiakkaan toimittaman lääkityslistan perusteella sekä tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Palvelussa kerrotaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja muita huomioon otettavia asioita. Lääkityksen tarkistuksen tekee arviointeihin perehtynyt apteekin farmaseutti tai proviisori. Kun tarkistus on tehty varataan n. 30 min. keskusteluaika apteekkiin ja tarkistuksesta saa mukaansa kirjallisen yhteenvedon. Palvelun hinta on 70 euroa.

Laajempaan Lääkehoidon arviointipalveluun kuuluu asiakkaan alkuhaastattelu (n. 45 min) ja lääkityslistan kokoaminen. Lääkityksen arvioinnin tekee Lääkehoidon arviointi (LHA) koulutuksen suorittanut apteekin proviisori. Arvioinnissa huomioidaan päällekkäislääkitys, yhteisvaikutukset sekä haittavaikutukset. Palveluun kuuluu lääkkeiden ottoaikojen ja käyttöaiheiden tarkistaminen sekä lääkkeiden ja niiden annosten sopivuuden tarkistaminen asiakkaan ikä ja munuaistoiminta huomioiden. Arvioinnista koostetaan raportti, jonka asiakas saa mukaansa. Raportti käydään asiakkaan kanssa läpi yhdessä n. 30 min.  palautekeskustelussa. Haastattelut ja palautekeskustelut voidaan käydä apteekissa tai asiakkaalle sopivassa paikassa. Palvelun hinta on 200 euroa.

Apteekki tarjoaa lääkityksen arviointipalveluita yksityisille asiakkaille sekä palvelu- tai hoitokodeille. Kysy lisää apteekkipalveluistamme!

Verenpaineen mittaus

Apteekissa on mahdollista mittauttaa verenpaine arkisin klo 10-17 välisenä aikana. Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana tulisi välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten (kahvi, tee, kolajuomat) nauttimista. Ennen verenpaineen mittausta tulee istua rauhassa n. 5 minuuttia. Farmaseutti mittaa verenpaineen, lukema kirjataan ylös verenpainekorttiin ja farmaseutti auttaa tuloksen tulkinnassa. Palvelun hinta on 2 euroa.