Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, spraypulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.)

Ohjeet lääkejätepalautuksille

Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät kuten ohjetarrat.

Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.

Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.

Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.

Palauta lääkeruiskut ja neulat sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä suljettuna esim. tiiviiseen lasipurkkiin.